İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ

İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ

Seçme ve yetiştirme Şirket kültürüne uyum sağlayabilecek, şirketin belirlemiş olduğu yetkinlikleri karşılayarak birey olarak deneyim, bilgi ve potansiyeli ile şirkete artı değer yaratabilecek, birlikte çalışacağı grupla uyum sağlayabilecek adaylara ulaşmak için seçme ve yerleştirme faaliyetlerimizi titizlikle yürütmekteyiz.

Bu doğrultuda şirket içi ve şirket dışı kaynakların detaylı olarak incelenmesi ve potansiyelin belirlenerek en doğru seçimin yapılması için çalışmaktayız.

Eğitim
Tüm çalışanlarımız için mesleki eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitim imkanları da sunuyoruz. Aynı zamanda konusunda uzman kişiler tarafından iç eğitimler ve oryantasyon programları düzenlemekteyiz. Şirketimizin gelişimine paralel olarak çalışanlarımızın rekabet ortamında bizi öne çıkaracak ve geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olduğunu düşünüyoruz.

Performans Yönetimi
Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalışanların belirli bir plan doğrultusunda çalışmalarını yürütmeleri aynı zamanda hedeflere ulaşırken bireysel gelişimlerine katkı sağlamaları ve ulaşılan sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için performans yönetimine önem veriyoruz. Hedeflerle yönetilen yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemini uygulayan Torunay İnşaat belirlenmiş bir dönem içinde, çalışanın iş tanımında belirtilen görev, yetki, sorumluluklarının yerine getirilmesini ayrıca şirketin belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda gösterdiği gayret ve başarının değerlendirilmesini ve ilerideki çalışmalarının eskisine göre daha başarılı olmasını sağlamak için yapılanmıştır.

Kilit Görev Yedekleme ve Kariyer Planlama
Performans Değerlendirme sisteminden elde ettiğimiz veriler Kariyer Planlamasının temelini oluşturmaktadır. Kariyer Planlaması ile şirketin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları ile çalışanların yetkinlikleri, mesleki formasyonu, deneyimi, nitelikleri, performans ve potansiyeli senkronize edilmekte, somut ve seçenekli değerlendirmeler yapılmaktadır.